Societati Comerciale

Societati Comerciale

servicii societati comerciale


Cesiune societate comerciala

Societati Comerciale

Acte necesare pentru cesiune societate comerciala: - Actul Constitutiv – original sau copie - Actele de identitate ale asociatilor sau a viitorilor asociati - Stampila societatii. Cesiunea de parti sociale este o modalitate de a iesi din societate a unui asociat sau de marire respectiv scadere a numarului de parti sociale detinute de un asociat intr-o societate comerciala. O data cu modificarea numarului de parti sociale detinut se va...

Divizare societate comerciala

Societati Comerciale

Acte necesare pentru divizare societate comerciala: Copii C.I./B.I. asociati Stampila societatii(doar in cazul societatilor deja infiintate Divizarea este operaţiunea prin care o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă mai multor societăţi totalitatea patrimoniului său, în schimbul repartizării către acţionarii societăţii divizate de acţiuni la societăţile beneficiare şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate;...

Fuziune societati comerciale

Societati Comerciale

In vederea inregistrarii fuziunii unor societati comerciale in Registrul Comertului, trebuie parcurse urmatoarele etape: Etapa I 1. Cerere de depunere şi menţionare acte, în original, în 3 exemplare, întocmită de fiecare din societăţile participante la fuziune; 2. Hotărârile adunărilor generale ale asociaţilor/acţionarilor fiecăreia din societăţile participante la fuziune (original); 3. Proiectul de fuziune semnat de reprezentanţii fiecăreia din societăţile participante (original + 2 copii); 4. Declaraţiile fiecăreia din societăţile care...

Suspendare societate comerciala

Societati Comerciale

Acte necesare pentru suspendare societate comerciala: - Copii C.I./B.I. asociati - Stampila societatii. Societatile comerciale isi pot suspenda activitatea o singura data pe o perioada de maxim 3 ani timp in care asociatii isi pot regandi strategia planului de afaceri, sau analiza optiunile asupra actualei afaceri. La sfarsitul perioadei de suspendare societatea isi reia activitatea sau asociatii pot opta pentru dizolvarea /lichidarea si radierea acesteia....

Dizolvare societate comerciala

Societati Comerciale

Acte necesare pentru dizolvare societate comerciala: Copii C.I./B.I. asociati Stampila societatii In functie de cauza ce a generat dizolvarea, ori de modalitatea aleasa de asociati, dizolvarea societatii comerciale poate fi simultana cu lichidarea (cazul dizolvarii voluntare) sau poate fi urmata de lichidarea patrimoniului si in final de radierea societatii. Echipa noastra va analiza situatia societatii dvs., cauzele care genereaza posibilitatea / iminenta dizolvarii precum si modalitatile evitarii ori traversarii...

Contacteaza-ne!

Bucuresti, Sector 2
Sos. Pantelimon Nr. 260, Bl. 46, Sc. 1, Parter, Ap. 4, Interfon 4C
Telefon: 0723.242.670
FAX: 021.627.73.90
Email: office@infiintarefirmasrl.ro

Societati Comerciale
Copyright © 2020 Infiintare Firma SRL