Infiintare Federatii

Infiintare Federatii

0723.242.670
office@infiintarefirmasrl.ro
531

Infiintare Federatii Bucuresti Ilfov

infiintare federatii ong-uri

0723.242.670
informatii suplimentare despre
Infiintare Federatii

Acte necesare pentru infiintare federatii:

  • Propunerea de denumire a Federatiei
  • Certificatele de inregistrare  in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor ale  fondatorilor.
  • Copii dupa catele de identitate ale reprezentantilor  Asociatiilor/Fundatiilor ce constituie Federatia
  • Copie dupa actul de proprietate/folosinta a imobilului/spatiului unde va fi sediul Fundatiei
  • Copie dupa actele de identitate al proprietarilor imobilului/spatiului sediului ales al Fundatiei.

Două sau mai multe asociaţii sau fundaţii se pot constitui în Federaţie.

 Federaţiile dobândesc personalitate juridică proprie şi funcţionează în condiţiile prevăzute O.U.G. 26/2000 pentru asociaţiile fără scop patrimonial, condiţii care li se aplică în mod corespunzător, cu excepţiile de mai jos.

 Cererea de înscriere se soluţionează de tribunalul în circumscripţia căruia federaţia urmează să îşi aibă sediul.

Federaţia devine persoană juridică din momentul înscrierii sale în Registrul federaţiilor aflat la grefa tribunalului.

Asociaţiile sau fundaţiile care constituie o federaţie îşi păstrează propria personalitate juridică, inclusiv propriul patrimoniu.

În cazul dizolvării federaţiilor, dacă nu se prevede altfel în lege sau în statut, bunurile rămase în urma lichidării se transmit, în cote egale, către persoanele juridice constituente. Aceeasi regula se aplică prin asemănare şi în cazul retragerii din federaţie a unei asociaţii sau fundaţii.

Retragerea din federaţie se poate face numai în urma aprobării de către cenzori sau experţi independenţi a unui raport cu privire la exerciţiul financiar.

Acte necesare pentru infiintare federatii: Propunerea de denumire a Federatiei Certificatele de inregistrare  in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor ale  fondatorilor. Copii dupa catele de identitate ale reprezentantilor  Asociatiilor/Fundatiilor ce constituie

0723.242.670
informatii suplimentare despre

Infiintare FederatiiContacteaza-ne!

Bucuresti, Sector 2
Sos. Pantelimon Nr. 260, Bl. 46, Sc. 1, Parter, Ap. 4, Interfon 4C
Telefon: 0723.242.670
FAX: 021.627.73.90
Email: office@infiintarefirmasrl.ro

Infiintare Federatii
Copyright © 2019 Infiintare Firma SRL