Infiintare PFA

Infiintare PFA

0723.242.670
office@infiintarefirmasrl.ro
329

Infiintare PFA Bucuresti Ilfov

infiintare pfa activitati independente

0723.242.670
informatii suplimentare despre
Infiintare PFA

Acte necesare pentru infiintare pfa:

  • Copie dupa actul de identitate al persoanei fizice
  • Copie dupa actul de proprietate/folosinta a imobilului/spatiului unde va fi sediul
  • Copie dupa actele de identitate al proprietarilor imobilului/spatiului sediului ales.
  • Copie dupa documentele ce atesta pregatirea necesara desfasurarii activitatii comerciale care pot fi dupa caz : certificatul adeverinta  sau diploma de absolvire  scoala liceala/postliceala/universitara/postuniversitara;  certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala certificatul de competenta profesionala; atestatul de recunoastere si/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate; atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant;   orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

În temeiul dreptului la liberă iniţiativă, al dreptului la liberă asociere şi al dreptului de stabilire, orice persoană fizică, cetăţean român sau cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, poate desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de lege.

Activităţile economice pot fi desfăşurate în toate domeniile, meseriile, ocupaţiile sau profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera iniţiativă.

Persoanele fizice autorizate, trebuie să aibă un sediu profesional pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de lege.

Autorizarea funcţionării, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, nu exonerează persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale de obligaţia de a obţine, înainte de începerea activităţii, autorizaţiile, avizele, licenţele şi altele asemenea, prevăzute în legi speciale, pentru desfăşurarea anumitor activităţi economice.

Persoanele fizice au obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării, înainte de începerea activităţii economice, ca persoane fizice autorizate, denumite în continuare PFA.

Acte necesare pentru infiintare pfa: Copie dupa actul de identitate al persoanei fizice Copie dupa actul de proprietate/folosinta a imobilului/spatiului unde va fi sediul Copie dupa actele de identitate al proprietarilor imobilului/spatiului sediului ales. Copie dupa doc

Imagini infiintare pfa

  • infiintare pfa
  • infiintare pfa

0723.242.670
informatii suplimentare despre

Infiintare PFAContacteaza-ne!

Bucuresti, Sector 2
Sos. Pantelimon Nr. 260, Bl. 46, Sc. 1, Parter, Ap. 4, Interfon 4C
Telefon: 0723.242.670
FAX: 021.627.73.90
Email: office@infiintarefirmasrl.ro

Infiintare PFA
Copyright © 2019 Infiintare Firma SRL