Infiintare Intreprindere Individuala

Infiintare Intreprindere Individuala

0723.242.670
office@infiintarefirmasrl.ro
351

Infiintare Intreprindere Individuala Bucuresti Ilfov

infiintare intreprindere individuala activitati independente

0723.242.670
informatii suplimentare despre
Infiintare Intreprindere Individuala

Acte necesare pentru infiintare intreprindere individuala:
- Copie dupa actul de identitate al persoanei fizice titulare
- Copie dupa actul de proprietate/folosinta a imobilului/spatiului unde va fi sediul
- Copie dupa actele de identitate al proprietarilor imobilului/spatiului sediului ales
- Copie dupa documentele ce atesta pregatirea necesara desfasurarii activitatii comerciale care pot fi dupa caz:
    - certificatul adeverinta sau diploma de absolvire scoala liceala / postliceala /universitara / postuniversitara
    - certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala certificatul de competenta profesionala
    - atestatul de recunoastere si / sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate
    - atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant;
    - orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

În temeiul dreptului la liberă iniţiativă, al dreptului la liberă asociere şi al dreptului de stabilire, orice persoană fizică, cetăţean român sau cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, poate desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de lege.

Activităţile economice pot fi desfăşurate în toate domeniile, meseriile, ocupaţiile sau profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera iniţiativă.

Persoanele fizice ce au implinit 18 ani nu au săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal pot desfăşura activităţile economice ca întreprinzători titulari ai unei Întreprinderi Individuale

Întreprinderile Individuale trebuie să aibă un sediu profesional pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de lege.

Orice activitate economică desfăşurată permanent, ocazional sau temporar în România de către Întreprinderile Individuale trebuie să fie înregistrată şi autorizată la Registrul Comertului.

Autorizarea funcţionării nu exonerează Întreprinderile Individuale de obligaţia de a obţine, înainte de începerea activităţii, autorizaţiile, avizele, licenţele şi altele asemenea, prevăzute în legi speciale, pentru desfăşurarea anumitor activităţi economice.

Cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării se depune la registrul comerţului de pe lângă tribunalul din  judeţul în care solicitantul îşi stabileşte sediul profesional.
 

Acte necesare pentru infiintare intreprindere individuala: - Copie dupa actul de identitate al persoanei fizice titulare - Copie dupa actul de proprietate/folosinta a imobilului/spatiului unde va fi sediul - Copie dupa actele de identitate al proprietarilor imobilului/spatiului sediului ale

0723.242.670
informatii suplimentare despre

Infiintare Intreprindere IndividualaContacteaza-ne!

Bucuresti, Sector 2
Sos. Pantelimon Nr. 260, Bl. 46, Sc. 1, Parter, Ap. 4, Interfon 4C
Telefon: 0723.242.670
FAX: 021.627.73.90
Email: office@infiintarefirmasrl.ro

Infiintare Intreprindere Individuala
Copyright © 2019 Infiintare Firma SRL