Infiintare Intreprindere Familiala

Infiintare Intreprindere Familiala

0723.242.670
office@infiintarefirmasrl.ro
434

Infiintare Intreprindere Familiala Bucuresti Ilfov

infiintare intreprindere familiala activitati independente

0723.242.670
informatii suplimentare despre
Infiintare Intreprindere Familiala

Acte necesare pentru infiintare intreprindere familiala

  • Copie dupa actul de identitate al persoanei fizice titulare
  • Copie dupa actul de proprietate/folosinta a imobilului/spatiului unde va fi sediul
  • Copie dupa actele de identitate al proprietarilor imobilului/spatiului sediului ales.
  • Copie dupa documentele ce atesta pregatirea necesara desfasurarii activitatii comerciale care pot fi dupa caz : certificatul adeverinta  sau diploma de absolvire  scoala liceala/postliceala/universitara/postuniversitara;  certificatul de calificare profesionala sau de absolvire a unei forme de pregatire profesionala certificatul de competenta profesionala; atestatul de recunoastere si/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobandit calificarea in strainatate; atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant;   orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

Persoanele fizice care au implinit 18 ani pot fi reprezentanti ai unei Intreprinderi Familiale ori daca au minim 16 ani pot desfăşura activităţile economice  ca membri ai unei  Întreprinderi Familiale si nu au săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;

Întreprinderile Familiale trebuie să aibă un sediu profesional pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de lege.

Orice activitate economică desfăşurată permanent, ocazional sau temporar în România de către Întreprinderile Familiale trebuie să fie înregistrată şi autorizată la Registrul Comertului

Autorizarea funcţionării, nu exonerează Întreprinderile Familiale de obligaţia de a obţine, înainte de începerea activităţii, autorizaţiile, avizele, licenţele şi altele asemenea, prevăzute în legi speciale, pentru desfăşurarea anumitor activităţi economice.

Reprezentantul Întreprinderii Familiale are obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării, înainte de începerea activităţii economice. În cazul în care acesta nu formulează cererea în termen de 7 zile de la încheierea acordului de constituire oricare membru al întreprinderii familiale poate să solicite înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării.

În toate cazurile, cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării trebuie formulată în termen de 15 zile de la încheierea acordului de constituire in caz contrar este necesară încheierea unui nou acord de constituire.

Acte necesare pentru infiintare intreprindere familiala Copie dupa actul de identitate al persoanei fizice titulare Copie dupa actul de proprietate/folosinta a imobilului/spatiului unde va fi sediul Copie dupa actele de identitate al proprietarilor imobilului/spatiului sediulu

Imagini infiintare intreprindere familiala

  • infiintare intreprindere familiala

0723.242.670
informatii suplimentare despre

Infiintare Intreprindere FamilialaContacteaza-ne!

Bucuresti, Sector 2
Sos. Pantelimon Nr. 260, Bl. 46, Sc. 1, Parter, Ap. 4, Interfon 4C
Telefon: 0723.242.670
FAX: 021.627.73.90
Email: office@infiintarefirmasrl.ro

Infiintare Intreprindere Familiala
Copyright © 2019 Infiintare Firma SRL